PRZETWARZANIE TRANSKRYPCJI

Zautomatyzuj proces przyjmowania kandydatów dzięki AI

elDoc-Transcript

Kognitywna ekstrakcja danych z transkrypcji studentów

Wykorzystując elDoc, możesz inteligentnie przechwytywać i przetwarzać dane z różnych typów transkrypcji studenckich. elDoc zapewnia inteligentne, zautomatyzowane możliwości definiowania reguł przechwytywania danych, walidacji, post-processingu, kontroli krzyżowej, zarządzania i automatyzacji przepływu pracy transkrypcji studenckich

SZYBCIEJ ODPOWIADAJ KANDYDATOM DZIĘKI INTELIGENTNEMU PRZECHWYTYWANIU DANYCH

Przyspiesz proces przyjmowania kandydatów z elDoc!

Uniwersytety na całym świecie nadal przetwarzają ręcznie dużą liczbę aplikacji studenckich w okresach przyjęć. Ręczne przetwarzanie aplikacji jest niezwykle czasochłonne, podatne na błędy i nieefektywne, co wiąże się ze stale rosnącymi kosztami operacyjnymi.

Uczelnie, które chcą osiągnąć sukces i szybciej odpowiadać aplikantom, powinny rozważyć możliwość zautomatyzowania przetwarzania transkrypcji za pomocą innowacyjnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji w celu wyeliminowania stale rosnących kosztów operacyjnych i usprawnienia procesu przyjęcia

DIGITALIZUJ, KLASYFIKUJ I WYODRĘBNIJ DANE Z TRANSKRYPCJI W MINUTACH W CZASIE RZECZYWISTYM

Wiodący w branży OCR oparty na AI

Rozpoznawaj dane z dokumentów dzięki wiodącemu w branży OCR, aby osiągnąć wysoki stopień dokładności danych. Rozpoznawaj obrazy maszynowo drukowanego, odręcznego tekstu poprzez konwersję danych do formatu cyfrowego.

Czytaj więcej

Inteligentna ekstrakcja danych i nie tylko

Wyodrębniaj dane z różnych typów dokumentów za pomocą niezależnej od rodzaju dokumentów zintegrowanej, inteligentnej, zautomatyzowanej platformy opartej na sztucznej inteligencji (AI). Mądrzej. Łatwiej. Szybciej

Czytaj więcej

Ulepszanie i normalizacja obrazów

Polepsz i znormalizuj jakość obrazu przed obróbką. Popraw jakość obrazu, dostosuj obrót, skalowanie, wykonaj korekcję geometryczną, usuń niepotrzebne artefakty, popraw kontrast obrazu, wygładź obiekty na obrazie i wiele więcej

Czytaj więcej

Zarządzanie i przechowywanie dokumentów

Twórz, edytuj, zatwierdzaj, podpisuj, udostępniaj i przechowuj dokumenty w prosty i bezpieczny sposób, podpisuj dokumenty online. Pozbądź się w 100% papieru i zwiększ wydajność zarządzania dokumentami dzięki jednej platformie cyfrowej

Czytaj więcej

Walidacja danych i weryfikacja krzyżowa

Weryfikuj swoje dane za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu w przypadkach, gdy poziom rozpoznawania danych jest poniżej zdefiniowanego progu. Wykorzystaj możliwości automatycznej weryfikacji krzyżowej danych, aby osiągnąć większą spójność danych

Czytaj więcej

API do integracji i eksportu danych

Twórz inteligentną integrację z wykorzystaniem interfejsu REST API. Użyj formatu JSON, aby zbudować solidną integrację z innymi aplikacjami / systemami lub użyj formatu CSV do szybkiego eksportu rozpoznanych, zweryfikowanych / sprawdzonych krzyżowo danych

Czytaj więcej
elDoc-Transcript

Pozbądź się papieru i ręcznego wprowadzania danych z transkrypcji

Wyodrębniaj dane z różnych transkrypcji studenckich za pomocą zintegrowanej inteligentnej, niezależnej od rodzaju dokumentów zautomatyzowanej platformy opartej na wiodących w branży funkcjach OCR i sztucznej inteligencji (AI). Uprość i zautomatyzuj proces przyjmowania kandydatów z kompleksowej perspektywy

Obniż koszty przetwarzania transkrypcji nawet o 60% dzięki elDoc

Przesyłaj, klasyfikuj, przechwytuj, rozpoznawaj, weryfikuj, sprawdzaj krzyżowo, zarządzaj przepływem pracy i archiwizuj transkrypcje za pośrednictwem jednej platformy cyfrowej, przeprowadzaj audyty i twórz raporty w razie potrzeby. Zarządzaj przetwarzaniem transkrypcji z dowolnego miejsca w bezpieczny sposób

elDoc-Transcript
elDoc-WorkFlow

Zaprojektuj przepływy pracy za pomocą prostych, intuicyjnych funkcji No Code

Zaprojektuj obieg dokumentów za pomocą projektanta BPM (Business Process Management). Nie musisz już angażować programistów do tworzenia niestandardowego obiegu dokumentów. Użytkownik końcowy może teraz łatwo tworzyć, zmieniać i dostosowywać przepływy pracy nawet „w locie”, korzystając ze wbudowanego projektanta BPM bez konieczności pisania ani jednej linii kodu

ZWYKŁY OCR NIE ROZWIĄŻE TWOICH WYZWAŃ. WYJDŹ POZA TRADYCYJNY OCR DZIĘKI ZINTEGROWANEMU ROZWIĄZANIU DO PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW

Inteligentne przechwytywanie danych

Przechwytywanie danych docelowych z wykorzystaniem zaawansowanych modeli matematycznych i algorytmów sztucznej inteligencji (AI)

Rozpoznawanie danych

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), optyczne rozpoznawanie wypełnionych pól i komórek w kwestionariuszach (OMR), inteligentne rozpoznawanie znaków (ICR)

Walidacja danych

Walidacja danych za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu w przypadkach, gdy poziom rozpoznawania danych jest poniżej zdefiniowanego progu

Ulepszanie obrazu

Dopasowywanie rozmiaru obrazu, obracanie, wybielanie tła, usuwanie zbędnych szumów, kadrowanie obrazu, zwiększanie kontrastu itp.

Przetwarzanie wsadowe

Przetwarzanie plików zawierających różne typy dokumentów, które obejmują setki stron

Klasyfikacja dokumentów

Kognitywna klasyfikacja dokumentów poprzez wykrywanie odmian i różnic w przesłanych partiach dokumentów

Zarządzanie dokumentami

Zarządzanie dokumentami e2e, automatyzacja obiegu dokumentów, inteligentne wyszukiwanie dokumentów, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe

Kontrola dostępu do dokumentów

Udzielanie dostępu do danych i informacji wyłącznie uprawnionemu użytkownikowi lub grupie użytkowników / jednostkom organizacyjnym

Archiwizacja dokumentów

Przechowywanie dokumentów w centralnym archiwum zarządzania dokumentami poprzez nadanie praw dostępu tylko uprawnionym użytkownikom

Obsługa PDF

Odczytywanie danych z Portable Document Format (PDF)

Obsługa PNG

Odczytywanie danych z Portable Graphics Format (PNG)

Obsługa JPEG

Odczytywanie danych z Joint Photographic Experts Group (JPEG)

Obsługa TIFF

Odczytywanie danych z Tagged Image File Format (TIFF)

Nie czekaj! Zamów wersję próbną elDoc lub napisz do nas, jeśli masz jakiekolwiek pytania!