UWIERZYTELNIANIE WIELOSKŁADNIKOWE

Zapewnij solidne i wysoce bezpieczne uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla swoich danych

elDoc_Multi-Factor Authentication

Zwiększ standardy bezpieczeństwa swojej firmy dzięki MFA

MFA (Multi-Factor Authentication) to podstawowy składnik do budowy silnych ram zarządzania dostępem w Twojej firmie. Zamiast pytać tylko o nazwę użytkownika i hasło, MFA wymaga co najmniej jednego dodatkowego czynnika weryfikacyjnego. elDoc zapewnia wieloskładnikową metodę autoryzacji, kontrolę, która doda dodatkową warstwę bezpieczeństwa w celu ochrony Twojego konta

WZMOCNIJ SWOJĄ OGÓLNĄ STRATEGIĘ BEZPIECZEŃSTWA DZIĘKI MOŻLIWOŚCIOM SILNEGO UWIERZYTELNIANIA I AUTORYZACJI DOSTĘPNYCH W ELDOC

Autoryzacja użytkowników

elDoc obsługuje autoryzację opartą na rolach. Możesz nadawać uprawnienia i udzielać dostępu użytkownikom na podstawie ich ról i obowiązków określonych w firmie. Autoryzacja oparta na rolach chroni wrażliwe dane i określa, jakie działania użytkownik może podjąć po uzyskaniu autoryzacji

Uwierzytelnianie użytkowników

elDoc wspiera identyfikację użytkowników przed zapewnieniem im dostępu do elDoc. Uwierzytelnianie użytkowników uniemożliwia nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do elDoc, co pomaga wzmocnić bezpieczeństwo i odpowiednio zarządzać dostępem do wrażliwych treści

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe wymaga od użytkowników podania co najmniej dwóch czynników weryfikacyjnych w celu uzyskania dostępu do elDoc. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe w elDoc zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla użytkowników i ich kont, zmniejszając ryzyko przejęcia konta

elDoc_Multi-Factor Authentication

Pozbądź się zagrożeń związanych z hasłami dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu

Aby zabezpieczyć dostęp do swoich danych – możesz włączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA, zwane również uwierzytelnianiem dwuskładnikowym – 2FA) w elDoc. Do aktywacji MFA w elDoc można wykorzystać dowolne aplikacje uwierzytelniające (takie jak od Googla, Microsoftu itp.), które obsługują OTP oparte na czasie (algorytm TOTP). Proste. Wysoce bezpieczne. Łatwe do włączenia MFA! Zapewnij dodatkową warstwę kontroli, aby chronić swoje konto z elDoc!

Przetestuj

ZAPOZNAJ SIĘ Z INNYMI FUNKCJAMI ELDOC

Automatyzacja przepływów pracy

Zaprojektuj własne obiegi dokumentów bez pisania ani jednej linii kodu. Prosto. Intuicyjnie. No Code

Czytaj więcej

Współpraca nad dokumentami

Wielofunkcyjne oprogramowanie do współpracy nad dokumentami online, kontroli wersji dokumentów i zarządzania dokumentami

Czytaj więcej

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyeliminuj niekończące się wyszukiwanie potrzebnych treści, usprawnij skanowanie i indeksowanie dokumentów

Czytaj więcej

Nie czekaj! Zamów wersję próbną elDoc lub napisz do nas, jeśli masz jakiekolwiek pytania!