KONTROLA DOSTĘPU OPARTA NA ROLACH

Zarządzaj dostępem do swoich danych dzięki solidnym kontrolom dostępu opartym na rolach

elDoc_AccessControl

Kontrola dostępu oparta na rolach to kluczowy filar ochrony danych

Przygotuj się na sukces z elDoc, wdrażając najlepsze praktyki kontroli dostępu opartej na rolach. Zezwalaj użytkownikom na dostęp do danych i wykonywanie działań niezbędnych do spełnienia ich wymagań służbowych oraz minimalizuj ryzyko nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji. Skuteczniej przestrzegaj wymogów bezpieczeństwa dotyczących poufności, integralności i prywatności danych dzięki elDoc!

ZWIĘKSZ STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA DZIĘKI SOLIDNYM RAMOM KONTROLI DOSTĘPU OPARTYM NA ROLACH

Uzyskaj ściślejszą kontrolę nad dostępem do danych na różnych poziomach

Zobowiąż się do „zasady najmniejszych przywilejów”. Zbuduj wielowarstwowe ramy oparte na rolach, bazujące na podstawowych elementach: globalni administratorzy, role, uprawnienia

Zezwalaj na globalną administrację i zmniejszaj złożoność

Zmieniaj dostęp dla wszystkich pracowników jednocześnie poprzez zmianę uprawnień związanych z daną rolą. Szybko wprowadzaj zmiany na podstawie roli, a nie poszczególnych atrybutów

Zmniejsz ryzyko naruszeń i wycieku danych

Ograniczaj dostęp użytkownikom na podstawie ich ról w organizacji. Zezwalaj na dostęp tylko do odczytu lub dostęp do odczytu / zapisu dla niektórych ról i ograniczaj możliwość dostępu użytkownika do danych

elDoc_AccessControl

Łatwo ustanawiaj kontrolę w całej firmie, aby utrzymać pożądany poziom bezpieczeństwa

elDoc oferuje solidne i łatwe w obsłudze podejście do szczegółowego zarządzania prawami dostępu. Jest zbudowane w oparciu o następujące podstawowe elementy: administratorzy globalni (użytkownicy, którzy są upoważnieni do tworzenia ról, nadawania uprawnień do ról i kontrolowania ogólnych globalnych ustawień bezpieczeństwa dla Twojej firmy w oparciu o „zasady czterech oczu”), role (użytkownicy pogrupowani według atrybutów funkcjonalnych zgodne z Twoją strukturą organizacyjną i zdefiniowanymi R&R) oraz uprawnienia (uprawnienia nadane poszczególnym rolom lub pojedynczemu użytkownikowi do wykonania określonych czynności w systemie)

Przetestuj

ZAPOZNAJ SIĘ Z INNYMI FUNKCJAMI ELDOC

Automatyzacja przepływów pracy

Zaprojektuj własne obiegi dokumentów bez pisania ani jednej linii kodu. Prosto. Intuicyjnie. No Code

Czytaj więcej

Rozpoznawanie tekstu

Rozpoznawaj znaki drukowane maszynowo oraz wpisywane ręcznie, cyfry, wypełnione pola wyboru i pęcherzyki dzięki wiodącej w branży technologii OCR

Czytaj więcej

Zarządzanie plikami

Łatwe w obsłudze, bezpieczne rozwiązanie do zarządzania najważniejszymi plikami. Uporządkuj swoje pliki tak, jak potrzebujesz

Czytaj więcej

Nie czekaj! Zamów wersję próbną elDoc lub napisz do nas, jeśli masz jakiekolwiek pytania!