PRZETWARZANIE RAPORTÓW SERWISOWYCH

Ekstrakcja danych z raportów serwisowych przy pomocy AI

elDoc_ReportProcessing

Inteligentne przechwytywanie danych z raportów serwisowych

Uprość i zautomatyzuj przetwarzanie dokumentów za pomocą elDoc – zintegrowanej zautomatyzowanej platformy, która jest dostępna jako SaaS (w chmurze), jak również lokalnie. Skróć czas do osiągnięcia korzyści dzięki automatyzacji No Code. Osiągaj lepsze wyniki, wdrażając kompleksową automatyzację. elDoc zapewnia inteligentne, zautomatyzowane możliwości definiowania reguł przechwytywania danych, walidacji, post-processingu, kontroli krzyżowej, zarządzania i automatyzacji przepływu pracy

SKRÓĆ CZAS DO OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI DZIĘKI AUTOMATYZACJI OPARTEJ NA AI

Automatycznie przechwytuj i rozpoznawaj dane z dużych ilości dokumentów w kilka sekund dzięki mocy AI

Wyjdź poza OCR dzięki rozwiązaniu do przetwarzania dokumentów opartemu na sztucznej inteligencji. Obsługuj w łatwy i prosty sposób szeroką gamę dokumentów. Przekształć swoje dane z raportów serwisowych w sensowny zestaw danych dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu do inteligentnego przetwarzania dokumentów. Przyspiesz swoją ścieżkę do kompleksowego inteligentnego przetwarzania dokumentów: przechwytuj, ulepszaj, rozpoznawaj, weryfikuj, sprawdzaj krzyżowo, przetwarzaj, zarządzaj, automatyzuj, analizuj i utrzymuj swoje dane za pośrednictwem jednej platformy cyfrowej

ZWIĘKSZ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ DZIĘKI GOTOWYM FUNKCJOM

Inteligentne przechwytywanie danych

Przechwytywanie danych docelowych z wykorzystaniem zaawansowanych modeli matematycznych i algorytmów sztucznej inteligencji (AI)

Rozpoznawanie danych

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), optyczne rozpoznawanie wypełnionych pól i komórek w kwestionariuszach (OMR), inteligentne rozpoznawanie znaków (ICR)

Walidacja danych

Walidacja danych za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu w przypadkach, gdy poziom rozpoznawania danych jest poniżej zdefiniowanego progu

Ulepszanie obrazu

Dopasowywanie rozmiaru obrazu, obracanie, wybielanie tła, usuwanie zbędnych szumów, kadrowanie obrazu, zwiększanie kontrastu itp.

Przetwarzanie wsadowe

Przetwarzanie plików zawierających różne typy dokumentów, które obejmują setki stron

Klasyfikacja dokumentów

Kognitywna klasyfikacja dokumentów poprzez wykrywanie odmian i różnic w przesłanych partiach dokumentów

Zarządzanie dokumentami

Zarządzanie dokumentami e2e, automatyzacja obiegu dokumentów, inteligentne wyszukiwanie dokumentów, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe

Kontrola dostępu do dokumentów

Udzielanie dostępu do danych i informacji wyłącznie uprawnionemu użytkownikowi lub grupie użytkowników / jednostkom organizacyjnym

Archiwizacja dokumentów

Przechowywanie dokumentów w centralnym archiwum zarządzania dokumentami poprzez nadanie praw dostępu tylko uprawnionym użytkownikom

elDoc_ReportProcessing

Przekształcaj przetwarzanie dokumentów za pomocą AI i innych funkcji kognitywnych

Odblokuj prawdziwą wartość automatyzacji, wydajniej przetwarzając dokumenty i szybciej niż kiedykolwiek przekształcając przechwycone dane w głębsze spostrzeżenia dzięki rozwiązaniu do przetwarzania dokumentów opartemu na sztucznej inteligencji. Wykorzystaj wbudowane funkcje kognitywne, aby przyspieszyć transformację cyfrową

Wyodrębnij i rozpoznaj tekst drukowany oraz odręczny w różnych językach

Wyodrębniaj i rozpoznawaj dane z szerokiej gamy dokumentów dzięki rozwiązaniu do kognitywnego przetwarzania dokumentów. elDoc obsługuje ponad 120 języków do rozpoznawania tekstu (jeśli Twoje wdrożenie jest realizowane lokalnie) i ponad 60 języków do rozpoznawania tekstu, jeśli używasz elDoc jako SaaS (w chmurze)

elDoc_ReportProcessing
elDoc-WorkFlow

Zaprojektuj przepływy pracy za pomocą prostych, intuicyjnych funkcji No Code

Zastosuj szybką konfigurację w locie, aby wdrażać i skalować automatyzację w różnych regionach geograficznych. Zaprojektuj obieg dokumentów za pomocą projektanta BPM (Business Process Management). Użytkownik końcowy może teraz łatwo tworzyć, zmieniać i dostosowywać przepływy pracy nawet „w locie”, korzystając z wbudowanego projektanta BPM bez konieczności pisania ani jednej linii kodu

ZAPOZNAJ SIĘ Z INNYMI ROZWIĄZANIAMI

Przetwarzanie rachunków za media

Wyodrębniaj dane z rachunków za media i automatyzuj ich przetwarzanie z perspektywy e2e, korzystając z gotowych funkcji

Czytaj więcej

Przetwarzanie wyciągów bankowych

Przekształć wyciągi bankowe w znaczące dane dzięki rozwiązaniu do przetwarzania dokumentów opartemu na AI

Czytaj więcej

Przetwarzanie faktur

Uprość proces płatności z elDoc – zintegrowanym rozwiązaniem do inteligentnego przetwarzania dokumentów. Mądrzej. Łatwiej. Szybciej

Czytaj więcej

Obsługa PDF

Odczytywanie danych z Portable Document Format (PDF)

Obsługa PNG

Odczytywanie danych z Portable Graphics Format (PNG)

Obsługa JPEG

Odczytywanie danych z Joint Photographic Experts Group (JPEG)

Obsługa TIFF

Odczytywanie danych z Tagged Image File Format (TIFF)

Nie czekaj! Zamów wersję próbną elDoc lub napisz do nas, jeśli masz jakiekolwiek pytania!