PROJEKTANT FORMULARZY

Twórz formularze dokumentów w ciągu kilku minut do praktycznie dowolnego użytku

elDoc_DocumentManagement

Szybko zaprojektuj swój niestandardowy formularz dokumentu, bez kodu!

Projektuj niestandardowe formularze dokumentów o dowolnej złożoności i łącz utworzone formularze z obiegiem dokumentów bez pisania ani jednej linii kodu. Zapewnij każdemu w swojej organizacji możliwość projektowania formularzy dokumentów za pomocą przyjaznego dla użytkownika, intuicyjnego i wielofunkcyjnego projektanta formularzy elDoc!INTUICYJNY I WIELOFUNKCYJNY PROJEKTANT FORMULARZY UŁATWIA TWORZENIE NIESTANDARDOWEGO FORMULARZA DOKUMENTU W CIĄGU MINUT

Obsługa różnych typów pól

Twórz niestandardowe pola różnych typów: tekst, liczba (całkowita), liczba (ułamkowa), data, data i godzina, znacznik wyboru, lista wartości, dane z CRM, odniesienie do dokumentu, podpis, tabela itp.

Podgląd formularza dokumentu online

Przeglądaj utworzone formularze dokumentów online przed publikacją z możliwością ich modyfikacji w razie potrzeby. Wprowadzaj zmiany „w locie” dzięki łatwym w obsłudze funkcjom projektanta formularzy dokumentów

Kontrola dostępu i uprawnienia

Ustaw kontrolę nad tym, kto może mieć dostęp do tworzenia formularzy dokumentów i uruchamiania odpowiednich przepływów pracy. Przypisz uprawnienia do edycji uprawnionym użytkownikom / grupom użytkowników do modyfikowania utworzonych formularzy

Rejestracja formularza dokumentu

W razie potrzeby włącz automatyczną rejestrację formularza dokumentu. Zdefiniuj fazę przepływu pracy, której zostanie nadany numer rejestracji dokumentu. Ustaw niestandardowe wzorce dla numeru rejestracyjnego dokumentu


Łączenie formularza z przepływem pracy

Zdefiniuj ścieżkę (folder), w której będzie znajdować się formularz dokumentu, aby użytkownik / grupa użytkowników mogła uzyskać do niego dostęp. Połącz utworzony formularz z przepływem pracy lub kilkoma przepływami pracy, jeśli mają zostać zastosowane reguły warunkowe

Szablony formularzy dokumentów

Ustaw wymagany szablon dokumentu dla każdego formularza dokumentu. Zdefiniuj zasady zastępowania szablonów dokumentów. W razie potrzeby włącz zastępowanie pól szablonu danymi z formularza dokumentu

elDoc_FormDesigner

Twórz formularze dokumentów o dowolnej złożoności za pomocą elDoc

Zaprojektuj własny formularz dokumentu za pomocą wielofunkcyjnego projektanta formularzy dokumentów elDoc. Użytkownicy końcowi mogą teraz łatwo tworzyć, modyfikować i dostosowywać formularze dokumentów „w locie” bez pisania ani jednej linii kodu. Projektant formularzy dokumentów elDoc obsługuje wiele typów pól formularzy, umożliwiając tworzenie formularzy o różnej złożoności do praktycznie dowolnego zastosowania

Przetestuj

Kompleksowy, wielofunkcyjny projektant formularzy dokumentów

Kontrola uprawnień i dostępu, biblioteka formularzy dokumentów, podgląd formularzy dokumentów online, zarządzanie szablonami formularzy dokumentów, zaawansowana konfiguracja formularzy dokumentów, możliwość podłączenia przepływów pracy do tworzonych formularzy dokumentów – wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko stworzyć formularz dokumentu z intuicyjnym i wielofunkcyjnym projektantem formularzy dokumentów elDoc

Przetestuj
elDoc_FormDesigner
elDoc_FormDesigner

Twórz nieograniczoną liczbę formularzy dokumentów wielokrotnego użytku

Dzięki projektantowi formularzy dokumentów elDoc możesz tworzyć nieograniczoną liczbę formularzy dokumentów wielokrotnego użytku i udostępniać je odpowiednim użytkownikom / grupom użytkowników / jednostkom w celu uzyskania do nich dostępu, modyfikacji i ponownego wykorzystania. Szybko skaluj automatyzację – możesz wybrać istniejący formularz dokumentu z biblioteki formularzy dokumentów i zmodyfikować go do własnych potrzeb w zakresie automatyzacji w ciągu kilku minut

Przetestuj

ZAPOZNAJ SIĘ Z INNYMI FUNKCJAMI ELDOC

Projektant przepływu pracy

Łatwy w użyciu, prosty No Code projektant obiegu dokumentów! Twórz szybko i intuicyjnie swój niestandardowy obieg dokumentów

Czytaj więcej

Kontrola przepływu pracy

Monitorowanie w czasie rzeczywistym dla lepszych działań! Zapewnij swojemu zespołowi możliwość śledzenia działań, które są naprawdę ważne dla procesów biznesowych

Czytaj więcej

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Przeszukuj zawartość plików / dokumentów w łatwy i prosty sposób! Wyeliminuj niekończące się wyszukiwanie potrzebnych treści

Czytaj więcej

Nie czekaj! Zamów wersję próbną elDoc lub napisz do nas, jeśli masz jakiekolwiek pytania!